Rezultate

Rezultatele preconizate au un caracter generic fiind aplicabile în alte domenii în care separarea şi purificarea joacă un rol important, cum ar fi procesarea alimentelor, produse (bio)farmaceutice, biocombustibili, etc.

Tehnicile de separare considerate în acest proiect nu se limitează la scară de laborator ci sunt orientate către aplicaţii industriale, astfel că sunt potrivite producţiei de bioresurse. Obiectul tehnicilor de separare sunt materiile prime naturale (bioresurse) din care se vor obţine produse cu valoare adăugată mare. Compuşii valoroşi de separat pot fi întâlniţi în sisteme apoase diluate, încorporate în matrici solide sau amestecate cu alţi componenţi cu structură si comportament complexe – tipic biorafinăriilor dar neobişnuit în petro-chimie. Mai mult decât a fi un simplu "proof-of-concept", proiectul va considera dimensionarea unităţilor de proces (echipament, sisteme tehnice) şi modul lor de operare, astfel că întreaga tehnologie este luată în considerare. În domeniul ingineriei chimice, sistemele tehnice considerate (coloana cu perete de divizare, extracţia supercritică şi reactivă, distilare la vid înaintat sau reactivă) au fost aplicate doar recent, în timp ce metodologia noastră de cercetare (combinarea experimentelor cu modelarea, simularea si analiza economica si a controlabilităţii) este bine stabilită. Totuşi, aplicatiile in biotehnologie sunt putine.