Anunțuri

Img

Comunicat de presă - Lansarea proiectului SISTEME AVANSATE DE SEPARARE PENTRU VALORIFICAREA BIORESURSELOR (ASPiRE)

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, RO-060042, Bucureşti, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 25 Noiembrie 2016 proiectul „SISTEME AVANSATE DE SEPARARE PENTRU VALORIFICAREA BIORESURSELOR (ASPiRE)”, ID 37_449, în baza contractului de finanţare nr. 155/25.11.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate.

Descarcă PDF