ASPiRE - Sisteme avansate de separare pentru valorificarea bioresurselor

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1. Cod MySMIS 107714

Pentru informatii suplimentare va rugam contactati echipa proiectului.

Adresa: str. Gheorghe Polizu Nr. 1, corp A, sala A 110, Bucuresti, sector 1. Telefon: +40 21 402 3903 Fax: + 40 21 318 5900 e-mail: aspire@chim.upb.ro