Activități

 • Activitatea 1- Activități de cercetare industrială
  Activitatea de cercetare industriala combina experimentul cu modelarea in scopul de a concepe noi sisteme tehnice care utilizeaza separari avansate pentru obtinerea de compusi valorosi din bioresurse. Activitatea este impartita in 4 directii de lucru (DL1-DL4). DL1 va furniza datele necesare pentru modelare, proiectare si evaluare. DL2 va dezvolta separări noi, la echilibru, energetic eficiente. Atentia se va focaliza pe îmbunătățirea distilarii conventionale. DL3 se va ocupa de tehnici de separare neconventionale pentru a fi aplicate unor bioproduse de inaltă valuare adaugată, dar care sunt și foarte sensibile. DL 4 va aplica tehnici hibride de separare pentru valorificarea bio-resurselor, prin combinarea inteligentă a reacției și a procesului de separare într-o singura unitate.

   Sub-activități/scop

  • Proprietati fizice si echilibre de faza - pune la dispozitie modele realiste pentru proprietatile fizice ale speciilor chimice pure si a amestecurilor acestora, modele care vor fi utilizate in alte activitati experimentale sau in sub-activitatile de modelare si simulare.
  • Metode de caracterizare- se vor completa bazele de date cu proprietăți fizico-chimice care nu sunt disponibile, cu ajutorul instalațiilor experimentale existente în Laboratorul de Produse și Procese Inovative (LIPP) sau in alte laboratoare ale Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti.
  • Distilare cuplată termic pentru separare pe scară largă de bioproduşi – se vor dezvolta configurații cuplate eficient din punct de vedere termic, care sa poată fi aplicate pentru separarea la scară mare a bioprodusilor, în special pentru bio-alcoolii obtinuți prin fermentație.
  • Distilare ciclică - creșterea aplicabilității distilării ciclice, prin simularea procesului pe baza unui model riguros.
  • Distilare discontinuă cu rezervor intermediar – se va dezvolta o instalație experimentală de distilare cu vas intermediar, pentru a realiza experimente și a colecta datele necesare pentru estimarea parametrilor unui model de simulare a procesului, pentru a dezvolta o metodologie de optimizare și pentru a aplica aceasta metodologie la un studiu de caz, ales tot din domeniul biotehnologiei.
  • Extractie solid-lichid – se va investiga extracția unor compuși valoroși din bioresurse solide.
  • Extractie cu fluide in stare supercritica - vor fi investigate din punct de vedere al ingineriei chimice diferite procese de obtinere a concentratelor de compuși de mare valoare, obtinuți din materii prime bio cum sunt uleurile esențiale, produșii secundari de la procesele de extragere a uleiurilor vegetale, etc, obtinuti cu ajutorul tehnologiei de extracție cu CO2 supercritic, în coloane cu umplutură.
  • Distilare sub vid inaintat si distilare moleculara - cercetarea din punct de vedere al ingineriei chimice a posibilităților de separare a substanțelor bioactive de origine naturală, a antioxidantilor, parfumurilor, coloranților, insecticidelor, etc. prezenți în aceste materii prime prin tehnologii convenționale.
  • Distilare reactivă – se va dezvolta un nou process utilizând modele matematice, validate de experiment, pentru proiectarea și operarea colonelor de distilare reactivă (RD).
  • Extracţie reactivă – se urmareste dezvoltarea și optimizarea de noi tehnici de separare a acizilor carboxilici din medii de fermentație utilizând extracția reactivă.
  • Lichide ionice distilabile – solvenţi ecologici - cercetările propuse pentru aceasta sub-activtiate se concentrează asupra aplicării lichidelor ionice distilabile pentru a obține solvenți green.
 • Activitatea 2 – Activități pentru obținerea, validarea și protecția drepturilor de proprietate industrială
  Rezultatele obținute în cadrul proiectului vor fi protejate de mai multe brevete.
 • Activitatea 3 – Activități de informare și publicitate
 • Activitatea 4 – Managementul proiectului
 • Activitatea 5 – Auditul proiectului