• ASPiRE - Sisteme avansate de separare pentru valorificarea bioresurselor
  • ASPiRE - Sisteme avansate de separare pentru valorificarea bioresurselor
  • ASPiRE - Sisteme avansate de separare pentru valorificarea bioresurselor

ASPiRE - Sisteme avansate de separare pentru valorificarea bioresurselor

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) derulează, începând cu data de 25.11.2016, proiectul Sisteme avansate de separare pentru valorificarea bio-resurselor (ASPiRE) - ID: P_37_449 | Nr. Contract de finanțare 155/25.11.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).
Valoarea totală Contractului de Finanțare este de 9.343.321 lei. Valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 8.616.543 lei, din care FEDR: 7.275.808,91 lei și 1.340.734,09 lei BS.
Proiectul este realizat de către Departamentul de Inginerie Chimică și Biochimică din cadrul Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor și se va implementa în Bucureşti pe o durată de 48 de luni.